INFO!

Limfjordsnyt

Udkørsel

Vi leverer foder fortløbende hver 2. dag.

I ulige uger leverer vi foder

Mandage, onsdage, fredage og søndage.

I lige uger leverer vi foder

Tirsdage, torsdage og lørdage.