Bestyrelse og ledelse


.

Bestyrelsen:

Rene Juul (formand)

Mail: trindbjerg@post.tele.dk

Telefon: 42 96 44 96

.

.


Frank Andersen (næstformand)

Mail: frank.d@andersen.mail.dk

Telefon: 40 72 75 80

.

.


Kim Henriksen

(Limfjordens repræsentant i bestyrelsen hos DPF)

Mail: kimhenriksen88@gmail.com

Telefon: 28 12 12 39

.


.Rasmus Bøgsted

Mail: boegstedmink@mail.dk

Telefon: 22 13 65 90

….

.


Peter Sørensen Formand for ERFA-grupperne

Mail: kvali-mink@ofir.dk

Telefon: 20 82 72 35

.

.


Bjarke Andersen

Mail: engdalmink@gmail.com

Telefon: 21 45 00 76

.

.


Flemming Christensen

Mail: flemdinna@nordfiber.dk

Telefon: 25 17 35 52

.

.


.Ledelse:

Kim Mortensen (adm. direktør)

Mail: kim@fclimfjorden.dk

Telefon: 96 71 72 76

.

.