Bestyrelse og ledelse


.

Bestyrelse:
  • Poul Bent Kristensen – formand
  • Rene Juul – næstformand
  • Frank Andersen                                                 
  • Kim Henriksen  – Limfjordens repræsentant i bestyrelsen for DPF
  • Rasmus Bøgsted 
  • Peter Sørensen – formand for Farmpanelets styringsgruppe
  • Bjarke Andersen – medlem af Farmpanelets styringsgruppe

.

Ledelse:
  • Kim Mortensen – direktør